System Nawi24

System Nawi24 cechuje wiele nowatorskich rozwiązań sprzętowych i programowych. Podczas prac położyliśmy szczególny nacisk na rozwiązania mające zapewnić bardzo duży komfort użytkowania systemu, bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz minimalizację kosztów eksploatacji.

Proponowane rozwiązanie oparte jest na strukturze klient – serwer. Oznacza to, że dane transmitowane z urządzeń przekazywane są do serwera komunikacyjnego, a użytkownik w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej może z nich skorzystać.

W praktyce oznacza to, że lokalizacja może odbywać się bezpośrednio w siedzibie firmy oraz jednocześnie z dowolnego miejsca, w którym zapewniony będzie dostęp do sieci bez konieczności stawiania i utrzymywania dedykowanych serwerów, łącz transmisji danych a także posiadania całodobowej opieki informatycznej.

Lokalizowanie i podgląd pojazdów w czasie rzeczywistym
System Nawi24 stanowi nieocenione narzędzie zarządzania flotą pojazdów. Dzięki zastosowaniu m.in. technologii GPRS system Nawi24 zapewnia ciągłe śledzenie wszystkich pojazdów i wizualizację ich na mapie w czasie rzeczywistym zarówno w kraju jak i zagranicą. Operator zawsze widzi aktualne rozmieszczenie nadzorowanej floty i może natychmiast podejmować najwłaściwsze decyzje. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach nieprzewidzianych, gdy trzeba zastąpić uszkodzone w trasie auto lub udzielić pomocy.

Bezpieczeństwo
Nieustanny monitoring przewożonego ładunku zdecydowanie zwiększa jego bezpieczeństwo, pozwalając wynegocjować lepsze warunki ubezpieczenia. Grupy przestępcze omijają z daleka monitorowane pojazdy, szczególnie obawiając się złapania na gorącym uczynku.

System może być także zsynchronizowany ze standardowym alarmem samochodowym. Takie rozwiązanie pozwala natychmiast informować wiadomością SMS wskazane osoby o jego uruchomieniu. Ponad to istnieje możliwość przesłania informacji o dołączeniu lub odłączeniu naczepy, otwarciu lub zamknięciu przestrzeni ładunkowej, włączeniu lub wyłączeniu innych urządzeń zainstalowanych w pojeździe.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu
Na podstawie badań marketingowych u Klientów korzystających z usługi Nawi24, okazało się, że zapewnia ono następujące oszczędności oraz korzyści:

 • zmniejszenia kosztów utrzymania pojazdów minimum 30%
 • redukcja nie autoryzowanych przebiegów ponad 90%
 • zmniejszenie zużycia paliwa średnio o 15%
 • zwiększenie wydajności pracy o 35%
 • wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i ładunku o 45%
 • zwiększenie terminowości o około 20%
 • obniżenie kosztów utrzymania floty o 25% w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych

Osiągnięcie powyższych wartości po wdrożeniu systemu powoduje, że koszt całej inwestycji zwraca się w bardzo krótkim czasie i prawie natychmiast zaczyna przynosić wymiernie korzyści ograniczając wydatki, podnosząc wydajność przedsiębiorstwa oraz zwiększając efektywność pracy.

Zakres możliwości systemu:

 • lokalizowanie i podgląd w czasie rzeczywistym obiektów ruchomych;
 • kontrolę rzeczywistego zużycia paliwa;
 • bieżącą informację o prędkości pojazdu, kierunku jazdy, wszystkich postojach;
 • raportowanie alarmów i innych zdarzeń;
 • ochronę pracownika, pojazdu i ładunku;
 • elektroniczny system logistyki;
 • racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych;
 • kontrolę stopnia realizacji narzuconych zadań pracownikom;
 • raportowanie efektywności pracy personelu;
 • możliwość dokonania rzeczywistego podziału kosztów użytkowania samochodu do celów służbowych i prywatnych;
 • możliwość określania obszarów po których powinien poruszać się pojazd - sygnalizacja mail/sms po opuszczeniu wskazanego pola;
 • możliwość exportu danych do dedykowanych systemów informatycznych Klienta, gdzie mogą zostać przetwarzane zgodnie z potrzebami odbiorcy usługi.

W przypadku szczególnych potrzeb naszych Klientów, oferujemy pełne wsparcie zespołu programistów, którzy po wysłuchaniu potrzeb Klienta, przygotują szczegółową specyfikację oraz harmonogram ich wdrożenia, w wyniku czego powstanie dedykowana aplikacja, zawierająca specyficzne potrzeby Klienta.

Urządzenia GPS współpracujące z usługą Nawi24

NET FREE SYSTEM        ul. Opolska 22, 40-084 Katowice         tel. 32 320 00 07        tel.kom. 0 663 73 93 09        tp@i-system.pl